رفتن به محتوای اصلی
x

 

ویژگی ها: این دستگاه تحت جو اتمسفر میباشد و تحت گازهای خنثی نمیباشد. افزایش دما حداکثر 5 درجه بر دقیقه میباشد و بیشتر امکان پذیر نمیباشد. برای دماهای زیر 600 درجه خدمات داده نمیشود. هزینه آزمایش از ابتدای شروع به کار دستگاه محاسبه میشود.

کارشناس= سید جلال رضوی زاده

نوع خدمت رسانی= فعال

برای درخواست آزمایش کلیک کنید.

کوره معمولی

تحت نظارت وف بومی