رفتن به محتوای اصلی
x

آژمایشگاه دانشکده فنی مهندسی گلپایگان

Level begin

خدمات آزمایشگاهی دانشکده فنی مهندسی گلپایگان به شرح زیر می باشد.

متالوگرافی

پولیش مکانیکی

تست کشش

مانت سرد و گرم

بررسی ساختار میکروسکوپی

تست خستگی

تست فشار

تست ضربه

سختی سنجی ماکرو و میکرو

آون

کوره ها

XRD

FTIR

AFM and STM

STA

دیپ و اسپین کوتر

سانتریفیوژ

التراسنیک حمام و پروبدار

قالبگیری ماسه

جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

پژوهشگران عزیز دقت کنند این آزمایشات در دانشکده فنی مهندسی گلپایگان انجام می شوند.

تحت نظارت وف بومی