رفتن به محتوای اصلی
x

عدم انجام آنالیز FESEM

به اطلاع پژوهشگران عزیز می رساند

دستگاه FESEM تا اطلاع بعدی خارج از سرویس می باشد.

شایان به ذکر است آنالیز EDAX و map نیز قابل ارائه سرویس نمی باشند.

با تشکر

تحت نظارت وف بومی