رفتن به محتوای اصلی
x

زمان نگه داری نمونه های ارسالی

به اطلاع پژوهشگران و دانشجویان میرساند باقیمانده نمونه های ارسالی به مدت سه هفته در آزمایشگاه نگه داری میشود. در صورت عدم مراجعه برای گرفتن باقیمانده های نمونه ها تا این زمان آزمایشگاه مرکزی مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت.

با تشکر

تحت نظارت وف بومی