رفتن به محتوای اصلی
x

انجام آنالیز ICP-OES

به اطلاع پژوهشگران گرامی میرساند انجام آنالیز ICP-OES فقط در روز دوشنبه هر هفته انجام میشود. لذا خواهشمند است که نمونه های خود را قبل از این زمان تحویل دهید. با تشکر

تحت نظارت وف بومی